hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 18-01-2018Gereinigde AEC-bodemas vrij toepasbaar in wegenprojecten Rijkswaterstaat
< >Een duurzame mijlpaal: voor het eerst hebben 2 marktpartijen aangetoond dat zij via schoonspoelen de belangrijkste verontreinigingen uit verbrand huisvuil, zogenoemd AEC-bodemas, kunnen halen en dat het gereinigde materiaal ook prima technische eigenschappen heeft.

AEC-bodemas belangrijke bouwstof voor GWW-sector
AEC-bodemas is een zwart, korrelig materiaal dat resteert na de verbranding van huishoudelijk afval in een afvalenergiecentrale (AEC). AEC-bodemas wordt in Nederland gebruikt als bouwstof in vooral grootschalige ophogingen in de GWW-sector (zoals onder wegen, fly-overs, geluidswallen en opritten naar bruggen). Tot nu toe ging het hierbij om toepassingen van AEC-bodemas als zogenoemde IBC-bouwstof in wegaanvullingen en ophogingen. IBC staat voor Isoleren, Beheren en Controleren. Voor het toepassen binnen deze regels is het nodig dat het materiaal met folie wordt afgedekt.

Gereinigde AEC-bodemas opgeschoond voor gebruik
De gereinigde AEC-bodemas van Heros en Boskalis is dusdanig opgeschoond, dat het vrij mag worden gebruikt als aanvul- en ophoogmateriaal in wegenprojecten. Rijkswaterstaat prefereert dit materiaal, vanuit het streven naar een circulaire economie, boven het gebruik van primaire bouwstoffen. De toepassing past binnen het rijksbeleid om het gebruik van hernieuwbare grondstoffen te bevorderen. In 2012 is een Green Deal gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de verduurzaming van AEC-bodemas. Het doel is onder andere dat de toepassing van AEC-bodemas als IBC-bouwstof vanaf 2020 wordt afgeschaft.

Kwaliteitsverbetering door AEC-bodemas
Arie de Bode, directeur bij Heros Sluiskil: 'Wij hebben afgelopen tijd stevig geïnvesteerd in noodzakelijke nieuwe opwerkingstechnieken. Daardoor is nu vrij toepasbare AEC-bodemas beschikbaar. Hierdoor zijn aanvullende IBC-maatregelen niet meer nodig en is het een prima alternatief voor primaire bouwstoffen zoals zand, bijvoorbeeld voor aanvul- en ophoogmateriaal in wegenprojecten.' Directeur Haico Wevers van Boskalis vult aan: 'Om grootschalige toepassing mogelijk te maken was civieltechnische validatie nodig. Rijkswaterstaat heeft ondersteund bij onze praktijkproeven. Wij hebben grote verwachtingen van het product, zeker omdat de fysische eigenschappen sterk zijn verbeterd ten opzichte van de traditionele AEC-bodemas.'


Deel dit artikel:                   

Schiphol en Nederlandse bouwbedrijven gaan strategische samenwerking aan
Nieuwsbericht
Duurzaam bouwen aan de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost
Nieuwsbericht
Overijssel voornemens werk aan Vechtdal Verbinding te gunnen aan BAM Infra
Nieuwsbericht
A4: extra rijstrook richting Amsterdam geopend
Nieuwsbericht
Zuid-Holland heeft primeur met eerste CO2-negatieve weg
Nieuwsbericht
Tracébesluit A27 Houten - Hooipolder nadert voltooiing
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen pakt files knooppunt Hoevelaken aan
Nieuwsbericht
Langdurige samenwerking tussen Heijmans en Schiphol
Nieuwsbericht
Asfaltdag 2018 op dinsdag 11 december
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt fase 1 uitbreiding A1 Apeldoorn-Azelo aan Heijmans
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen pakt groot knelpunt op A15 aan
Nieuwsbericht
Contract met de combinatie KWS-Van Hattum Blankevoort getekend
Nieuwsbericht
Provinciale wegen in Limburg worden stiller
Nieuwsbericht
CROW Infradagen 2018
Event
Heijmans pakt wegenproject N280 Roermond aan
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gaat voor duurzaam asfalt in contracten
Nieuwsbericht
Registratie materialen infraprojecten bevordert hergebruik
Nieuwsbericht
Aangepaste aanbestedingsdocumenten voor Design & Construct-contracten
Nieuwsbericht
Aanbesteding A1 Apeldoorn-Azelo fase 1 van start
Nieuwsbericht
N272 Boxmeer - Elsendorp verbouwd met hergebruikte materialen
Nieuwsbericht
N3 wordt robuust en energieneutraal
Nieuwsbericht
Onderzoek naar fundering A2 (knooppunt Amstel)
Nieuwsbericht
Stormproef met Fries asfalt kan miljoenen besparen voor dijken
Nieuwsbericht


[Banners]