Algemene informatie


Privacy Statement Infrasite Network en e-Keet.nl Digital Publishing


Aan uw pravicy hechten wij grote waarde. Hieronder vindt u informatie over hoe en welke persoonlijke informatie Infrasite Network en e-Keet.nl Digital Publishing wel of niet verzamelt, hoe dit is beveiligt, hoe, of en waar dit wordt opgeslagen en/of verwerkt. Om te beginnen gebruiken wij weinig persoonlijke data. Want daar begint een goede privacy mee. We voldoen aan de bepalingen zoals opgesteld in de General Data Protection Regulation (GDPR), ofwel Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).De onderdelen van Infrasite Network waarvoor wij persoonlijke informatie nodig hebben en waarop dit Privacy Statement van toepassing is:


Statistieken
Infrasite Network en e-Keet.nl Digital Publishing gebruiken wij Statcounter om statistieken bij te houden. Statcounter is gevestigt in EU-lid Ierland.
Lees hier hoe Statcounter samenwerkt met onze websites:

Statcounter is an online service which helps us to understand our visitors; for example, how visitors find our website, how long they spend on our site, which web pages they are most interested in etc. We use Statcounter because better understanding how visitors are interacting with our website helps us to improve the content, design and functionality of our site. This allows us to offer a better online experience to our visitors.
Statcounter uses cookies and other technologies to collect data on visitors and visitor activity on our website. This data includes:
  • Time and date of visit (this can help us to identify and plan for busy periods on our website)
  • IP address (this is a numerical label assigned to a device by an Internet Service Provider to enable the device to access the internet)
  • Browser and Operating System (this can help us to make sure that our website functions correctly in the browsers/operating systems used to access our site)
  • Device Information e.g. device type and screen size (this can help us to make sure that our website functions correctly in the devices used to access our site)
  • Referring Data e.g. a search engine link (this can help us to understand which search engines are helping visitors to find our website)

Furthermore, when you visit our website a Statcounter cookie (called "is_unique") may be placed in your browser. This cookie is used only to determine whether you are a first-time or returning visitor and to estimate unique visits to the site.

You can learn more about cookies from StatCounter and set your browser to refuse same by clicking here.

For further details, please see the Statcounter privacy policy.Advertenties / banners
Infrasite Network en e-Keet.nl Digital Publishing gebruiken een eigen advertentiesysteem, waardoor wij geen connecties hebben met externe advertentiesystemen. Gegevens die wij hiervoor nodig hebben zijn bijvoorbeeld IP-adres, tijd van bezoek, pagina van bezoek en eventuele links en/of banners waarop geklikt wordt. Het IP-adres wordt niet opgeslagen, maar alleen gebruikt om te zien of het een bezoek betreft van geautomatiseerde bezoekers of niet. Andere gegevens zijn anoniem opgeslagen om onze klanten te laten zien hoe vaak en wanneer hun banners getoond zijn en op welke pagina's.


Nieuwsbrieven
Voor het verzenden van de Nieuwsbrief Infrasite Network hebben wij een emailadres nodig. Bij aanmelding wordt dan ook alleen het emailadres gevraagd voor verzending van de nieuwsbrief.
Infrasite Network gebruikt MailChimp om de nieuwsbrief te versturen. Uw gegevens worden dan ook opgeslagen in ons account bij MailChimp. Meer informatie over de Privacy, Terms en Cookie Statements van Mailchimp vindt u door op de desbetreffende links te klikken.

Uw emailadres gebruiken wij alleen voor de verzending van de nieuwsbrieven en worden niet aan derden verstrekt. Met uw aanmelding geeft u ons dan ook toestemming om u de nieuwsbrief te mailen naar het opgegeven emailadres. Zoals gezegd is dat gratis. Afmelden kunt u altijd. Op de aan- en afmeldpagina of via de afmeldlink onder elke nieuwsbrief.


Contracten
Infrasite Network is een bedrijf en verdient zijn geld met adverteerders. Van alle transacties worden contracten opgesteld en facturen gestuurd. Alleen gegevens die hiervoor nodig zijn worden hiervoor gebruikt. Dat zijn NAW-gegevens, voornaam, achternaam, telefoon, emailadres, url en gegevens met betrekking tot de overeenkomst. Deze gegevens staan niet onlne, maar in ons offline systeem.


Contacten
Om contact te onderhouden met persrelaties, klanten, prospects, lezers en andere relaties bewaren wij de daartoe benodigde informatie in ons offline systeem. Dat zijn NAW-gegevens, voornaam, achternaam, telefoon, emailadres, url en gegevens over het onderwerp van het contact.


Infrasite Network
Het Infrasite Network is een uitgave van e-Keet.nl Digital Publishing, Meester van Boemellaan 17, 5237 KA, 's-Hertogenbosch.
De websites die tot het Infrasite Network behoren en waarop dit Privacy Statement van toepassing is, zijn:


Links naar andere websites
De websites die behoren tot ons Infrasite Network kunnen links bevatten naar andere sites die op geen enkele manier door ons worden gecontroleerd. Houd hier rekening mee wanneer u op dergelijke links klikt; wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken en/of het beleid van enige andere website dan die van ons. Daarom raden wij u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt, te bekijken, ongeacht of deze zijn gekoppeld aan onze eigen site.


Disclaimer veiligheid
e-Keet.nl Digital Publishing volgt geaccepteerde industriestandaarden om alle persoonlijke informatie die u ons heeft verstrekt te beschermen. Houd er echter rekening mee dat geen enkele methode voor elektronische opslag ooit 100% veilig kan zijn. Daarom, zoals het geval is bij elke organisatie en ondanks al onze inspanningen, zijn we niet in een positie om de absolute veiligheid van uw informatie te garanderen.


Algemeen
e-Keet.nl Digital Publishing kan verplicht worden uw persoons- en bedrijfsgegevens te verstrekken wegens een op e-Keet.nl Digital Publishing rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van dringende verzoeken daartoe van de autoriteiten.

In dit laatste geval heeft e-Keet.nl Digital Publishing de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in overeenstemming met Europese en Nederlandse wetgeving.


Bewaartermijn van uw gegevens
e-Keet.nl Digital Publishing bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn van gegevens nodig voor de uitvoering van overeenkomsten en voor administratie moet wel voldoen aan wet- en regelgeving zoals die bijvoorbeeld is verwoord in wet- en regelgeving van de Belastingdienst.


Beveiliging persoons- en bedrijfsgegevens
e-Keet.nl Digital Publishing heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om alle data te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. e-Keet.nl Digital Publishing heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.


Wijzigingen
Wij kunnen ons privacybeleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij aanpassen in dit Privacy Statement. We adviseren u daarom om met regelmaat ons actuele Privacy Statement te bestuderen ten aanzien van mogelijke doorgevoerde wijzigingen.


Vragen, opmerkingen, klachten, verwijderen van gegevens
Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit Privacy Statement of over de wijze waarop e-Keet.nl Digital Publishing omgaat met uw persoons- en/of bedrijfsgegevens, mailt u dan naar ivo@infrasite.nl over dit Privacy Statement. Als u wilt dat wij gegevens van u uit ons systeem verwijderen, mailt u hierover dan naar ivo@infrasite.nl.Algemene informatie en onze contactgegevens
e-Keet.nl Digital Publishing
Meester van Boemellaan 17
5237 KA 's-Hertogenbosch
Telefoon: 073-6443278

Uitgever: Ivo Ketelaar
Email: ivo@infrasite.nl
Laatste update: 01-01-2020


Deel dit artikel:                   

Overname Infrasite
Nieuwsbericht
VolkerWessels zoekt collega's voor in de pitstraat tijdens Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2020
Weblogposting