Dan Bekker (bron: Gemeente Utrecht)
Weblogposting | Datum: 23-04-2016


Houd rekening met drukker wordende ondergrond
Infrastructuur behelst niet alleen wegen. Hoewel die natuurlijk voor het dagelijks transport van mensen en goederen van essentieel belang zijn en blijven in ons dagelijks leven. Maar infrastructuur behelst ook het transport van data. Dat is de afgelopen jaren alsmaar belangrijker geworden voor datzelfde dagelijkse leven en de exponentiële groei van dataverkeer zet voorlopig nog door.

Ondergrondse infrastructuur
Het transport van data loopt voor een heel groot deel via koper- en glasfiberkabels die liggen in de ondergrond. Die ondergrond -met name in de steden- wordt alsmaar drukker. Niet alleen met nog meer kabels en leidingen voor nog meer datatransport, naast de riolering, de stadsverwarming en de elektriciteit, maar bijvoorbeeld ook voor het bergen van hemelwater dat in steeds grotere pieken valt. Waterpasserende verharding in de steden is daarbij in toenemende mate een oplossing. Naast piekneerslag kent de klimaatverandering nog een ander fenomeen: hittestress. Daartegen moet er in de steden steeds meer groen komen, bij voorkeur in de vorm van bomen. Voor de boomwortels is er echter ruimte in diezelfde ondergrond vereist, maar dan wel van een heel andere samenstelling dan voor de wegfundering er pal naast...Werkzaamheden Croeselaan (bron: Gemeente Utrecht)Gerecycled asfalt
Maar niet alleen in de steden speelt klimaatadaptatie een steeds belangrijkere rol bij inrichting en beheer van de openbare ruimte, waar de wegen een belangrijk en kostbaar deel van uitmaken. Het gedachtegoed van de circulaire economie levert (inter)nationaal steeds meer praktische toepassingen op. Zo ook in de wegenbouw met bijvoorbeeld een bijna volledig hergebruik van materialen bij de productie van asfalt. En ook het minimaliseren van de CO2-uitstoot bij de asfaltcentrales blijkt praktisch mogelijk.

Zomaar een handvol ontwikkelingen die niet alleen van belang zijn voor wegenbouwers, maar voor iedereen die betrokken is bij (her)inrichting en beheer van de openbare ruimte waar de infrastructuur, boven- én ondergronds, deel van uitmaakt. Samenwerking tussen de verschillende vakgebieden is daarbij steeds meer geboden.

De CROW Infradagen zijn een mooie gelegenheid om niet alleen kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen op het vakgebied, maar ook om kennis te maken met aanpalende vakgebieden.'

Dan Bekker, gemeente Utrecht


Deel dit artikel:                   

Registratie materialen infraprojecten bevordert hergebruik
Nieuwsbericht
Aangepaste aanbestedingsdocumenten voor Design & Construct-contracten
Nieuwsbericht
Aanbesteding A1 Apeldoorn-Azelo fase 1 van start
Nieuwsbericht
N272 Boxmeer - Elsendorp verbouwd met hergebruikte materialen
Nieuwsbericht
N3 wordt robuust en energieneutraal
Nieuwsbericht
Onderzoek naar fundering A2 (knooppunt Amstel)
Nieuwsbericht
Stormproef met Fries asfalt kan miljoenen besparen voor dijken
Nieuwsbericht
Nieuw asfaltmengsel zorgt voor minder tanken en minder CO2
Nieuwsbericht
Provincie Noord-Brabant start met aanbestedingsprocedure N69
Nieuwsbericht
Uitstel groot onderhoud A12 dankzij verjongingscrème
Nieuwsbericht
De drukste snelweg van Nederland krijgt stiller asfalt
Nieuwsbericht
Strooiwagens Rijkswaterstaat afgelopen winter 14 keer de wereld rond
Nieuwsbericht
Prijsvraag voor innovatieve asfaltrand
Nieuwsbericht
Van wasmachine naar wegdek: label voor wegdekken
Nieuwsbericht
Verbeterd bitumineus membraan voor SAMI-asfaltwapening
Weblogposting
Het CROW Infradebat 2017
Weblogposting
De handen ineen en de mouwen opgestroopt op het Rondom GWW-plein op InfraTech 2017!
Weblogposting
Wegdekreflectie: de verbinding tussen wegdek en verlichting
Nieuwsbericht
Studenten welkom tijdens InfraTech
Weblogposting
Minister Schultz van Haegen opent InfraTech 2017
Nieuwsbericht
Primeur: Ingenieurs bundelen krachten op InfraTech 2017
Weblogposting
Genomineerden InfraTech Innovatieprijs 2017 bekend
Nieuwsbericht
Ontmoeten, verbinden en versterken op InfraTech 2017
Nieuwsbericht
[Banners]