Dan Bekker (bron: Gemeente Utrecht)
Weblogposting | Datum: 23-04-2016


Houd rekening met drukker wordende ondergrond
Infrastructuur behelst niet alleen wegen. Hoewel die natuurlijk voor het dagelijks transport van mensen en goederen van essentieel belang zijn en blijven in ons dagelijks leven. Maar infrastructuur behelst ook het transport van data. Dat is de afgelopen jaren alsmaar belangrijker geworden voor datzelfde dagelijkse leven en de exponentiële groei van dataverkeer zet voorlopig nog door.

Ondergrondse infrastructuur<>
Het transport van data loopt voor een heel groot deel via koper- en glasfiberkabels die liggen in de ondergrond. Die ondergrond -met name in de steden- wordt alsmaar drukker. Niet alleen met nog meer kabels en leidingen voor nog meer datatransport, naast de riolering, de stadsverwarming en de elektriciteit, maar bijvoorbeeld ook voor het bergen van hemelwater dat in steeds grotere pieken valt. Waterpasserende verharding in de steden is daarbij in toenemende mate een oplossing. Naast piekneerslag kent de klimaatverandering nog een ander fenomeen: hittestress. Daartegen moet er in de steden steeds meer groen komen, bij voorkeur in de vorm van bomen. Voor de boomwortels is er echter ruimte in diezelfde ondergrond vereist, maar dan wel van een heel andere samenstelling dan voor de wegfundering er pal naast...Werkzaamheden Croeselaan (bron: Gemeente Utrecht)Gerecycled asfalt<>
Maar niet alleen in de steden speelt klimaatadaptatie een steeds belangrijkere rol bij inrichting en beheer van de openbare ruimte, waar de wegen een belangrijk en kostbaar deel van uitmaken. Het gedachtegoed van de circulaire economie levert (inter)nationaal steeds meer praktische toepassingen op. Zo ook in de wegenbouw met bijvoorbeeld een bijna volledig hergebruik van materialen bij de productie van asfalt. En ook het minimaliseren van de CO2-uitstoot bij de asfaltcentrales blijkt praktisch mogelijk.

Zomaar een handvol ontwikkelingen die niet alleen van belang zijn voor wegenbouwers, maar voor iedereen die betrokken is bij (her)inrichting en beheer van de openbare ruimte waar de infrastructuur, boven- én ondergronds, deel van uitmaakt. Samenwerking tussen de verschillende vakgebieden is daarbij steeds meer geboden.

De CROW Infradagen zijn een mooie gelegenheid om niet alleen kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen op het vakgebied, maar ook om kennis te maken met aanpalende vakgebieden.'

Dan Bekker, gemeente Utrecht


Deel dit artikel:                   

Schiphol en Nederlandse bouwbedrijven gaan strategische samenwerking aan
Nieuwsbericht
Duurzaam bouwen aan de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost
Nieuwsbericht
Overijssel voornemens werk aan Vechtdal Verbinding te gunnen aan BAM Infra
Nieuwsbericht
A4: extra rijstrook richting Amsterdam geopend
Nieuwsbericht
Zuid-Holland heeft primeur met eerste CO2-negatieve weg
Nieuwsbericht
Tracébesluit A27 Houten - Hooipolder nadert voltooiing
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen pakt files knooppunt Hoevelaken aan
Nieuwsbericht
Langdurige samenwerking tussen Heijmans en Schiphol
Nieuwsbericht
Asfaltdag 2018 op dinsdag 11 december
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt fase 1 uitbreiding A1 Apeldoorn-Azelo aan Heijmans
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen pakt groot knelpunt op A15 aan
Nieuwsbericht
Contract met de combinatie KWS-Van Hattum Blankevoort getekend
Nieuwsbericht
Provinciale wegen in Limburg worden stiller
Nieuwsbericht
CROW Infradagen 2018
Event
Heijmans pakt wegenproject N280 Roermond aan
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gaat voor duurzaam asfalt in contracten
Nieuwsbericht
Registratie materialen infraprojecten bevordert hergebruik
Nieuwsbericht
Aangepaste aanbestedingsdocumenten voor Design & Construct-contracten
Nieuwsbericht
Aanbesteding A1 Apeldoorn-Azelo fase 1 van start
Nieuwsbericht
N272 Boxmeer - Elsendorp verbouwd met hergebruikte materialen
Nieuwsbericht
N3 wordt robuust en energieneutraal
Nieuwsbericht
Onderzoek naar fundering A2 (knooppunt Amstel)
Nieuwsbericht
Stormproef met Fries asfalt kan miljoenen besparen voor dijken
Nieuwsbericht


[Banners]