Rogier van Diepen - Bron: GRIP Road Inspection
Weblogposting | Datum: 06-06-2016


Aansprakelijkheid wegbeheerder
Als je schade hebt opgelopen door bijvoorbeeld een gat in de weg, gladde bocht of een losliggende putdeksel op het fietspad, dan kan de wegbeheerder aansprakelijk zijn. Het gebrek aan de weg of het wegmeubilair moet dan wel een gevaar opleveren. Daarnaast moet je bewijzen dat de schade is veroorzaakt door het gebrek.

De wegbeheerder<>
De wegbeheerder is verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhoud van de weg en de weguitrusting (bijv. verkeersdrempels, vluchtheuvels, verlichtingsmasten, stroefheid van het wegdek). In de meeste gevallen is dit een overheidslichaam, zoals het Rijk, de Provincie, de gemeente of het Waterschap (of Hoogheemraadschap).
Op particuliere wegen geldt dat de eigenaar van het betreffende terrein de wegbeheerder is.

Wanneer is de wegbeheerder aansprakelijk<>
De wegbeheerder is aansprakelijk voor gebreken aan de weg die bij normaal weggedrag een gevaar en een risico op schade opleveren voor de weggebruiker.

Uitzonderingen!
De wegbeheerder is niet aansprakelijk als hij de schade niet kon voorkomen. Bijvoorbeeld doordat het gebrek zich geheel onverwacht heeft voorgedaan en de wegbeheerder nog geen redelijke kans heeft gehad om het te herstellen. Bijvoorbeeld een brug die instort bij een aanvaring door een schip.
Verder is de wegbeheerder niet aansprakelijk als er onvoldoende geld of middelen zijn om nog meer onderhoud te plegen of te controleren. De wegbeheerder kan niet elke dag, elk uur alle wegen controleren. In die gevallen mag de wegbeheerder volstaan met tijdig en voldoende te waarschuwen voor het gevaar. Het moet de weggebruiker dan wel duidelijk zijn welk risico hij loopt als hij de waarschuwing negeert. Ligt er door wegwerkzaamheden grit in de bocht? Dan moet er een waarschuwingsbord voor slipgevaar geplaatst worden.

Tot slot is de wegbeheerder niet (of gedeeltelijk) aansprakelijk als hij kan bewijzen dat het ongeluk is te wijten aan het weggedrag van het slachtoffer. Bijvoorbeeld als het slachtoffer te hard gereden heeft.

Meten is weten!<>
De wegbeheerder kan door jaarlijks de stroefheid van haar wegen te laten meten tijdig actie ondernemen om zo ongevallen te voorkomen. Als men de wegen ik kaart heeft kan men ook tijdig budget aanvragen om de wegen (voordat er een ongeval is gebeurd) aan te pakken en zo de veiligheid van de burger te waarborgen.

Voor meer info over stroefheidmeten van uw weg:
www.griproadinspection.nl
Sideway Force meten, SKM meten en SRT meten


Deel dit artikel:                   

Schiphol en Nederlandse bouwbedrijven gaan strategische samenwerking aan
Nieuwsbericht
Duurzaam bouwen aan de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost
Nieuwsbericht
Overijssel voornemens werk aan Vechtdal Verbinding te gunnen aan BAM Infra
Nieuwsbericht
A4: extra rijstrook richting Amsterdam geopend
Nieuwsbericht
Zuid-Holland heeft primeur met eerste CO2-negatieve weg
Nieuwsbericht
Tracébesluit A27 Houten - Hooipolder nadert voltooiing
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen pakt files knooppunt Hoevelaken aan
Nieuwsbericht
Langdurige samenwerking tussen Heijmans en Schiphol
Nieuwsbericht
Asfaltdag 2018 op dinsdag 11 december
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt fase 1 uitbreiding A1 Apeldoorn-Azelo aan Heijmans
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen pakt groot knelpunt op A15 aan
Nieuwsbericht
Contract met de combinatie KWS-Van Hattum Blankevoort getekend
Nieuwsbericht
Provinciale wegen in Limburg worden stiller
Nieuwsbericht
CROW Infradagen 2018
Event
Heijmans pakt wegenproject N280 Roermond aan
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gaat voor duurzaam asfalt in contracten
Nieuwsbericht
Registratie materialen infraprojecten bevordert hergebruik
Nieuwsbericht
Aangepaste aanbestedingsdocumenten voor Design & Construct-contracten
Nieuwsbericht
Aanbesteding A1 Apeldoorn-Azelo fase 1 van start
Nieuwsbericht
N272 Boxmeer - Elsendorp verbouwd met hergebruikte materialen
Nieuwsbericht
N3 wordt robuust en energieneutraal
Nieuwsbericht
Onderzoek naar fundering A2 (knooppunt Amstel)
Nieuwsbericht
Stormproef met Fries asfalt kan miljoenen besparen voor dijken
Nieuwsbericht


[Banners]