Rogier van Diepen - Bron: GRIP Road Inspection
Weblogposting | Datum: 06-06-2016


Aansprakelijkheid wegbeheerder
Als je schade hebt opgelopen door bijvoorbeeld een gat in de weg, gladde bocht of een losliggende putdeksel op het fietspad, dan kan de wegbeheerder aansprakelijk zijn. Het gebrek aan de weg of het wegmeubilair moet dan wel een gevaar opleveren. Daarnaast moet je bewijzen dat de schade is veroorzaakt door het gebrek.

De wegbeheerder
De wegbeheerder is verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhoud van de weg en de weguitrusting (bijv. verkeersdrempels, vluchtheuvels, verlichtingsmasten, stroefheid van het wegdek). In de meeste gevallen is dit een overheidslichaam, zoals het Rijk, de Provincie, de gemeente of het Waterschap (of Hoogheemraadschap).
Op particuliere wegen geldt dat de eigenaar van het betreffende terrein de wegbeheerder is.

Wanneer is de wegbeheerder aansprakelijk
De wegbeheerder is aansprakelijk voor gebreken aan de weg die bij normaal weggedrag een gevaar en een risico op schade opleveren voor de weggebruiker.

Uitzonderingen!
De wegbeheerder is niet aansprakelijk als hij de schade niet kon voorkomen. Bijvoorbeeld doordat het gebrek zich geheel onverwacht heeft voorgedaan en de wegbeheerder nog geen redelijke kans heeft gehad om het te herstellen. Bijvoorbeeld een brug die instort bij een aanvaring door een schip.
Verder is de wegbeheerder niet aansprakelijk als er onvoldoende geld of middelen zijn om nog meer onderhoud te plegen of te controleren. De wegbeheerder kan niet elke dag, elk uur alle wegen controleren. In die gevallen mag de wegbeheerder volstaan met tijdig en voldoende te waarschuwen voor het gevaar. Het moet de weggebruiker dan wel duidelijk zijn welk risico hij loopt als hij de waarschuwing negeert. Ligt er door wegwerkzaamheden grit in de bocht? Dan moet er een waarschuwingsbord voor slipgevaar geplaatst worden.

Tot slot is de wegbeheerder niet (of gedeeltelijk) aansprakelijk als hij kan bewijzen dat het ongeluk is te wijten aan het weggedrag van het slachtoffer. Bijvoorbeeld als het slachtoffer te hard gereden heeft.

Meten is weten!
De wegbeheerder kan door jaarlijks de stroefheid van haar wegen te laten meten tijdig actie ondernemen om zo ongevallen te voorkomen. Als men de wegen ik kaart heeft kan men ook tijdig budget aanvragen om de wegen (voordat er een ongeval is gebeurd) aan te pakken en zo de veiligheid van de burger te waarborgen.

Voor meer info over stroefheidmeten van uw weg:
www.griproadinspection.nl
Sideway Force meten, SKM meten en SRT meten


Deel dit artikel:                   

Registratie materialen infraprojecten bevordert hergebruik
Nieuwsbericht
Aangepaste aanbestedingsdocumenten voor Design & Construct-contracten
Nieuwsbericht
Aanbesteding A1 Apeldoorn-Azelo fase 1 van start
Nieuwsbericht
N272 Boxmeer - Elsendorp verbouwd met hergebruikte materialen
Nieuwsbericht
N3 wordt robuust en energieneutraal
Nieuwsbericht
Onderzoek naar fundering A2 (knooppunt Amstel)
Nieuwsbericht
Stormproef met Fries asfalt kan miljoenen besparen voor dijken
Nieuwsbericht
Nieuw asfaltmengsel zorgt voor minder tanken en minder CO2
Nieuwsbericht
Provincie Noord-Brabant start met aanbestedingsprocedure N69
Nieuwsbericht
Uitstel groot onderhoud A12 dankzij verjongingscrème
Nieuwsbericht
De drukste snelweg van Nederland krijgt stiller asfalt
Nieuwsbericht
Strooiwagens Rijkswaterstaat afgelopen winter 14 keer de wereld rond
Nieuwsbericht
Prijsvraag voor innovatieve asfaltrand
Nieuwsbericht
Van wasmachine naar wegdek: label voor wegdekken
Nieuwsbericht
Verbeterd bitumineus membraan voor SAMI-asfaltwapening
Weblogposting
Het CROW Infradebat 2017
Weblogposting
De handen ineen en de mouwen opgestroopt op het Rondom GWW-plein op InfraTech 2017!
Weblogposting
Wegdekreflectie: de verbinding tussen wegdek en verlichting
Nieuwsbericht
Studenten welkom tijdens InfraTech
Weblogposting
Minister Schultz van Haegen opent InfraTech 2017
Nieuwsbericht
Primeur: Ingenieurs bundelen krachten op InfraTech 2017
Weblogposting
Genomineerden InfraTech Innovatieprijs 2017 bekend
Nieuwsbericht
Ontmoeten, verbinden en versterken op InfraTech 2017
Nieuwsbericht
[Banners]