Foto: Arian de Bondt, Ooms Civiel
Weblogposting | Datum: 07-06-2016


Wegdeklabels garantie voor veilige en duurzame wegen
Wegen zijn er om mobiliteit van zowel goederen als personen te faciliteren. Belangrijke politieke en maatschappelijke thema's omtrent wegen zijn bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Onze ambitie is om voor deze aspecten labels voor wegdekken te ontwikkelen en daarmee de wegenbouw en de bandenindustrie gezamenlijk op deze thema's naar een hoger niveau te tillen.

Labels zijn een categorisering van eisen en richtlijnen, vaak van A (goed) tot G (abominabel). Doel is om stap voor stap als sector vooruit te komen op het gebied van band en wegdek. Door op de aspecten natte stroefheid, geluid en rolweerstand eerst label D te eisen en realiseren, daarna label C, daarna label B, ... De Provincie Gelderland heeft samen met Strukton Civiel, Universiteit Twente (TRC) en Apollo Vredestein gezamenlijk dit onderwerp opgepakt. Dit initiatief is een vervolg op het project Stil Veilig Wegverkeer.

Randvoorwaarden<>
De belangrijkste randvoorwaarden waaraan wegdeklabels moeten voldoen, zijn:
  • ze moeten aansluiten op de reeds bestaande labels voor banden
  • geschikt zijn voor de huidige en toekomstige voertuigvloot en banden
  • de essentiële wegdekfuncties omvatten voor zowel nieuwe als bestaande wegen,
  • ruimte bieden voor zinvolle product- en procesinnovaties,
  • Eurropa-breed maximaal vijf tot tien families van wegoppervlakken beslaan
Maatschappelijk nut<>
Wegdeklabels stimuleren om wegdekken te optimaliseren, op het gebied van bijvoorbeeld rolweerstand, stroefheid en geluid. Ze helpen keuzes te maken tussen verschillende wegdekken en de levensduur. Een voorbeeld: een besluit de rolweerstand met tien procent te verlagen, levert een brandstofbesparing van vier tot acht procent op. Dat levert een CO2-reductie op van jaarlijks duizend kiloton voor de rijks- en provinciale wegen en ongeveer 325 miljoen euro maatschappelijke baten voor alleen al de rijkswegen. Ook is het risico op ongevallen bij een te lage stroefheid twee tot vijf keer groter dan bij een goede stroefheid.

Draagvlak<>
Ons paper voor de CROW Infradagen 2016 introduceert labels voor wegdekken en onderbouwt nut en noodzaak. Het primaire doel van deze notitie is het creëren van draagvlak om de wegdeklabels ook daadwerkelijk, op middellange termijn, te implementeren. Er is een eerste invulling van labels uitgewerkt op basis van praktijkervaringen en de laatste wetenschappelijke inzichten. Deze wordt gepresenteerd tijdens aankomende infradagen. Dit is geenszins een definitief voorstel, maar een aanzet voor verder debat. Het is de planning in 2016 de labels verder uit te werken en medio 2017 te starten met de implementatie in projecten. De eerste pilot zal dan in Gelderland plaatsvinden.

E. Bobbink, Provincie Gelderland<>


Meer informatie over de CROW Infradagen zijn te vinden via www.crow.nl/infradagen2016.


Deel dit artikel:                   

Schiphol en Nederlandse bouwbedrijven gaan strategische samenwerking aan
Nieuwsbericht
Duurzaam bouwen aan de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost
Nieuwsbericht
Overijssel voornemens werk aan Vechtdal Verbinding te gunnen aan BAM Infra
Nieuwsbericht
A4: extra rijstrook richting Amsterdam geopend
Nieuwsbericht
Zuid-Holland heeft primeur met eerste CO2-negatieve weg
Nieuwsbericht
Tracébesluit A27 Houten - Hooipolder nadert voltooiing
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen pakt files knooppunt Hoevelaken aan
Nieuwsbericht
Langdurige samenwerking tussen Heijmans en Schiphol
Nieuwsbericht
Asfaltdag 2018 op dinsdag 11 december
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt fase 1 uitbreiding A1 Apeldoorn-Azelo aan Heijmans
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen pakt groot knelpunt op A15 aan
Nieuwsbericht
Contract met de combinatie KWS-Van Hattum Blankevoort getekend
Nieuwsbericht
Provinciale wegen in Limburg worden stiller
Nieuwsbericht
CROW Infradagen 2018
Event
Heijmans pakt wegenproject N280 Roermond aan
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gaat voor duurzaam asfalt in contracten
Nieuwsbericht
Registratie materialen infraprojecten bevordert hergebruik
Nieuwsbericht
Aangepaste aanbestedingsdocumenten voor Design & Construct-contracten
Nieuwsbericht
Aanbesteding A1 Apeldoorn-Azelo fase 1 van start
Nieuwsbericht
N272 Boxmeer - Elsendorp verbouwd met hergebruikte materialen
Nieuwsbericht
N3 wordt robuust en energieneutraal
Nieuwsbericht
Onderzoek naar fundering A2 (knooppunt Amstel)
Nieuwsbericht
Stormproef met Fries asfalt kan miljoenen besparen voor dijken
Nieuwsbericht


[Banners]