Scheefstand SKM meetband
Bron: Aveco de Bondt
Weblogposting | Datum: 14-06-2016


Wat is de stroefheid in bochten?
De stroefheid van wegen wordt al ruim 50 jaar gemeten met het 86% vertraagd wiel, waarbij de stroefheid van het wegdek in rijrichting wordt gemeten. Rijkswaterstaat heeft besloten vanaf 2017 de stroefheidsmetingen op een andere wijze uit te laten voeren, onder een vaste hoek van zeventig graden met de rijrichting (SeitenKraft Messverfahren, SKM). Deze wijziging van meetmethode is aanleiding geweest om onderzoek uit te voeren naar de effecten hiervan in bochten.

Uit dit onderzoek blijkt dat de stroefheid in de SKM-meetrichting op oudere deklagen significant kan afwijken in bochten. Voor ons is dit aanleiding in ons paper voor de CROW Infradagen 2016 de stelling te poneren om voor stroefheidsmetingen met de SKM verschillende onderhoudsnormen te hanteren, die afhankelijk zijn van de ligging en positie van een wegvak.

Richtingsgevoeligheid bereden wegdekken<>
Bij de stroefheid die wordt gemeten in rijrichting (de meetrichting van de 86% vertraagd wiel-methode) is er geen significant verschil tussen de stroefheid in een bocht naar links en een bocht naar rechts. De verschilhoek tussen de meetrichting en de polijstrichting is immers gelijk. De stroefheid in bochten wijkt ook niet significant af ten opzichte van die gemeten op rechtstanden.

De SKM-meetwaarde in een bocht naar links benadert beter de maatgevende stroefheid dan de stroefheid gemeten in rijrichting. Dit wordt veroorzaakt doordat de SKM-meetrichting in deze bocht slechts een kleine verschilhoek heeft met de maatgevende polijstrichting. Op locaties waar de polijsting voornamelijk in rijrichting plaatsvindt (bij potentiele remlocaties) is de verschilhoek tussen de polijstrichting en de SKM-meetrichting echter juist groter, waardoor op deze locaties mogelijk grotere verschillen kunnen ontstaan ten opzichte van de maatgevende stroefheid.

Significante afwijkingen in SKM-meetrichting<>
stroefheidsmetingDe omvang van het onderzoek is weliswaar beperkt geweest, maar geeft wel een duidelijk signaal af dat de stroefheid in de SKM-meetrichting op oudere deklagen significant kan afwijken in bochten. Deze verschillen zijn zowel geconstateerd in bochten naar links ten opzichte van bochten naar rechts als ten opzichte van de gemeten waarden op rechtstanden. Op basis van het onderzoek poneren we de stelling om bij SKM-metingen te gaan werken met verschillende onderhoudsnormen voor de stroefheid, die afhankelijk zijn van de ligging en positie van een wegvak. Dus normen specifiek voor bochten naar links of naar rechts, voor rechtstanden en voor potentiele remlocaties als kruispunten, rotondes en zebrapaden.

Nader onderzoek is echter noodzakelijk om op verschillende locaties qua type weg, verharding, boogstralen, voor kruisingen, voor zebrapaden et cetera te bepalen wat het verschil is tussen de maatgevende stroefheid en de stroefheid gemeten in de SKM-richting.

Marius Nagelhout, Aveco de Bondt<>


Meer informatie over de CROW Infradagen zijn te vinden via www.crow.nl/infradagen2016.


SKM meetvoertuig Aveco de Bondt - Bron: Aveco de Bondt


Deel dit artikel:                   

Schiphol en Nederlandse bouwbedrijven gaan strategische samenwerking aan
Nieuwsbericht
Duurzaam bouwen aan de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost
Nieuwsbericht
Overijssel voornemens werk aan Vechtdal Verbinding te gunnen aan BAM Infra
Nieuwsbericht
A4: extra rijstrook richting Amsterdam geopend
Nieuwsbericht
Zuid-Holland heeft primeur met eerste CO2-negatieve weg
Nieuwsbericht
Tracébesluit A27 Houten - Hooipolder nadert voltooiing
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen pakt files knooppunt Hoevelaken aan
Nieuwsbericht
Langdurige samenwerking tussen Heijmans en Schiphol
Nieuwsbericht
Asfaltdag 2018 op dinsdag 11 december
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt fase 1 uitbreiding A1 Apeldoorn-Azelo aan Heijmans
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen pakt groot knelpunt op A15 aan
Nieuwsbericht
Contract met de combinatie KWS-Van Hattum Blankevoort getekend
Nieuwsbericht
Provinciale wegen in Limburg worden stiller
Nieuwsbericht
CROW Infradagen 2018
Event
Heijmans pakt wegenproject N280 Roermond aan
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gaat voor duurzaam asfalt in contracten
Nieuwsbericht
Registratie materialen infraprojecten bevordert hergebruik
Nieuwsbericht
Aangepaste aanbestedingsdocumenten voor Design & Construct-contracten
Nieuwsbericht
Aanbesteding A1 Apeldoorn-Azelo fase 1 van start
Nieuwsbericht
N272 Boxmeer - Elsendorp verbouwd met hergebruikte materialen
Nieuwsbericht
N3 wordt robuust en energieneutraal
Nieuwsbericht
Onderzoek naar fundering A2 (knooppunt Amstel)
Nieuwsbericht
Stormproef met Fries asfalt kan miljoenen besparen voor dijken
Nieuwsbericht


[Banners]